Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

ČESKÁ ŠKOLA - nabídka pro předškolní děti

od 5 let

 

Pro předškoláky probíhá vyučování pod vedením Terezy Bláhové. Nabídka zahrnuje přípravu na školní vyučování. Děti si vylepšují znalosti češtiny pomocí různých cvičení, učí se básničky a písničky atp. Při výuce se mluví spisovnou češtinou. Je velice důležité, abychom vytvořili atmosféru, která dětem zprostředkuje dojem „opravdové“ školy, aniž bychom pustili ze zřetele zvláštnosti České školy.

 

Vyučování probíhá pravidelně

jednou týdně - ve středu od 16:15 do 18:00 hodin

Během školních prázdnin ve Svobodném státě Sasko a o svátcích se setkání nekonají.

 

Školní rok České školy se dělí na dvě pololetí:

1. pololetí: září-leden
2. pololetí: únor-červen

 

Pokud školní rok v saských školách končí před koncem června, resp. začíná před začátkem září, řídí se tím i poslední a první den vyučování v České škole.

 

 

Místo konání: Pat´s Colour Box, Händelallee 23, 01309 Dresden/Drážďany