Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Česká škola

nabízí bilingvním česko-německým dětem a českým dětem, které žijí trvale nebo přechodně v Drážďanech a okolí, doplněk k návštěvě německých škol a předškolních zařízení. Patří spolu se školami v Berlíně, Mnichově a Frankfurtu nad Mohanem k zastřešující organizaci „Česká škola bez hranic“www.csbh.cz a záštitu nad ní převzalo i České centrum v Berlíně.

Česká škola bez hranic v Drážďanech působí pod záštitou generálního konzula České republiky pana PhDr. Jiřího Kuděly.

Tschechische-Schule
Logopedka v České škole

Nejedná se o klasickou výuku jazyků – děti oba jazyky již ovládají a měly by je přijmout jako něco přirozeného, užitečného a důležitého. Kromě toho dětem přibližujeme české dějiny a kulturu. Takto získané znalosti posilují jejich vlastní identitu. Jen tak budou děti později schopny pečovat nadále v Německu o českou tradici a jazyk a zprostředkovávat svým německým vrstevníkům živý a aktuální obraz České republiky.

Česká škola v Drážďanech pracuje na základě metody imerze. To znamená, že děti jsou ponořeny do českého prostředí a mají tak možnost zažít češtinu alespoň po určitou dobu jako jediný jazyk v komunikaci s ostatními dětmi a dospělými. Ve škole mají děti jedinečnou šanci používat „slabý“ jazyk (v našem případě češtinu) jako užitečný dorozumívací prostředek. Pozorují, že musí češtinu používat, aby mohly s ostatními navázat kontakt – a pomocí různých vzdělávacích nabídek si přirozeně a formou hry rozšiřují slovní zásobu a rozvíjejí svoji jazykovou kompetenci.

 

Výukový program České školy Drážďany:

RÁKOSNÍČEK
Tuto skupinu navštěvují děti společně se svými rodiči. Pro rodiče představují tato setkání mj. možnost popovídat si s jinými Čechy a vyměnit si zkušenosti. A pro mnohé děti je přítomnost důvěrně známé osoby velice důležitá. Po společném zahájení a písničce na přivítanou je pro děti od 18 měsíců do 4 let nabízen program podporující jazykovou výchovu a vývoj – zpěv, říkanky, básničky, pohádky a příběhy, to vše spojené s pohybovými hrami, tancem, tvořením a aktuálními tématy (např. roční období, svátky, zvyky a obyčeje, příroda). Nejmenší děti (do 18 měsíců) jsou během tohoto programu také přítomny, ještě se ale neúčastní aktivně.

Setkání se konají pravidelně jednou týdně: ve středu od 16.15 do 18 hodin Místo konání/lokace: Pat´s Colour Box, Händelallee 23, 01309 Dresden/Drážďany

Během školních prázdnin ve Svobodném státě Sasko a o svátcích se setkání nekonají.

ŠKOLA

6 SKUPIN:

předškoláci
Místo: Pat´s Colour Box, Händelallee 23
Učitelka: Tereza Bláhová

Asistentka: Vilma Poláchová

1. třída                                                        3. třída
Místo: je známé                                            Místo je známé
Učitelka: Vendula Zimová                              Učitelka: Vladimíra Křížová


2. třída                                                        4. a 5.třída
Místo: je známé                                            Místo je známé
Učitelka: Dagmar Křičková                             Učitelka: Vladimíra Hejduková

                                                                   Asistentka: Barbora Novotná

 

Dílny po "velké" děti

Místo je vždy stejné jako místo sobotní výuky. (viz. kalendář)
Učitel: Pavel Šedivec

 

 

Během školních prázdnin a svátků ve Svobodném státě Sasko se výuka nekoná.

Školní rok České školy bez hranic Drážďany se dělí na dvě pololetí:

pololetí: září-leden
pololetí: únor-červen
Pokud školní rok v saských školách končí před koncem června, resp. začíná před začátkem září, řídí se tím i poslední a první den vyučování v České škole.

 

Vyučování probíhá vždy ve středu od 16:00 do 17:45 pro školáky a 16:15 -18:00 pro předškoláky a jednou měsíčně v sobotu od 10:00 do 14:45 hod.