Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

I. a II. stupeň

 

Školáci od 1. do 5. třídy mají výuku českého jazyka, prvouky a vlastivědy. Školáci 6. až 9. třídy se učí český jazyk a literaturu, dějepis a zeměpis České republiky. 

Vzdělávají je čeští pedagogové: Dáša K., Míša Š., Vlaďka K., Bára N., Alena M., Jana Š., Pavel Š. a Iva R.

 

Mládež od 12 let, která nenavštěvuje výše uvedenou výuku, se schází jednou měsíčně při projektové práci. 

Vyučujícími jsou Jana (zaměření český jazyk a literatura) a Pavel (zaměření dějepis a zeměpis); setkání se konají jednou měsíčně v rámci sobotní výuky. 

 

Školní rok se dělí na dvě pololetí:

Pokud školní rok v saských školách končí před koncem června, resp. začíná před začátkem září, řídí se tím i poslední a první den vyučování v České škole.

 

Informace o možnostech plnění české školní docházky v zahraničí najdete na webu České školy bez hranic.

 

KDY: každou středu odpoledne a jednou měsíčně v sobotu

O školních prázdninách v Sasku a o státních svátcích se výuka nekoná.

 

KDE: ve smluvních prostorech

 

CHCI PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ/DĚTI:

Pokud máte zájem, aby vaše dítě/děti navštěvovaly českou školu nebo byste rádi získali další informace, napište nám e-mail na info@scholaludus.de

 

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Soňa Mejstříková

ředitelka České školy bez hranic Drážďany

 


 

Školní rok 2023/24:

 

 

Termíny sobotního vyučování v prvním pololetí:

 

 

23.9., 21.10., 4. a 25.11., 16.12. (pravděpodobně vánoční besídka po vyučování) a 13.1.24.

 

 

Termíny sobotního vyučování ve druhém pololetí:

 

3.2., 16.3., 13.4., 4.5., 8.6. (odpoledne v navaznosti letni slavnost)

 

 

 

23.9., 21.10., 4. a 25.11., 16.12. a 13.1.24.