Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

ČESKÁ ŠKOLA - Nabídka pro školní děti

 

  • 1. skupina: 1. třída
  • 2. skupina: 2. třída
  • 3. skupina: 3. třída
  • 4. skupina: 4. - 5. třída
  • 5. skupina: dílny pro děti od 10 do 15 let

 

Pro školáky probíhá vyučování pod vedením českých učitelek. Nabídka zahrnuje český jazyk a literaturu, dále prvouku a vlastivědu, pro starší děti pak dějepis a zeměpis České republiky. Při výuce se mluví spisovnou češtinou. Je velice důležité, abychom vytvořili atmosféru, která dětem zprostředkuje dojem „opravdové“ školy, aniž bychom pustili ze zřetele zvláštnosti České školy.

 

 

Vyučování probíhá pravidelně

jednou týdně - ve středu od 16:00 do 17:45 hodin
a jednou měsíčně - v sobotu od 10 do 14.45 hodin.

Během školních prázdnin a svátků ve Svobodném státě Sasko se výuka nekoná.

 

Školní rok České školy se dělí na dvě pololetí:

1. pololetí: září-leden
2. pololetí: únor-červen

Pokud školní rok v saských školách končí před koncem června, resp. začíná před začátkem září, řídí se tím i poslední a první den vyučování v České škole.

 

Místo výuky: 

je známé