Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

RÁKOSNÍČEK

 

Děti od 18 měsíců do 5 let  

Tuto skupinu navštěvují děti společně se svými rodiči. Setkání má dvě části - program a volná zábava. Pro miminka a děti do dvou let nabízíme skupinu Batolínek.

 

PROGRAM

Po společném zahájení a písničce na přivítanou je pro děti nabízen program podporující jazykovou výchovu a vývoj – zpěv, říkanky, básničky, pohádky a příběhy, to vše spojené s pohybovými hrami, tancem, tvořením a aktuálními tématy (např. roční období, svátky, zvyky a obyčeje, příroda). Nejmenší děti (do 18 měsíců) jsou během tohoto programu také přítomny, ještě se ale neúčastní aktivně. Přesto je pro ně přítomnost ve skupině důležitá pro další jazykový vývoj v češtině.

 

VOLNÁ ZÁBAVA

Po skončení vlastního programu mají rodiče možnost popovídat si s jinými Čechy a vyměnit si zkušenosti. Děti si mohou společně pohrát a najít nové kamarády, se kterými mohou mluvit česky.

 

KDY: každou středu od 16:15 do 18 hodin

Během školních prázdnin ve Svobodném státě Sasko a o svátcích se setkání nekonají.

 

KDE: ve smluvních prostorech

       

CHCI PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ/DĚTI:

Pokud máte zájem, aby vaše dítě/děti navštěvovaly skupinu Rákosníček nebo byste rádi získali další informace, napište nám e-mail na rakosnicek@scholaludus.org. Dvě bezplatné ukázkové hodiny jsou po domluvě možné.

 

KONTAKTNÍ OSOBY: Radka C.

 


Školní rok 2022/2023

Skupina je otevřená s možností kdykoli se přihlásit.

Děti jsou rozdělené na dvě skupiny - menší (do ca. 3 let) a větší (od ca. 3 do 5 let).

 

 

Termíny a témata v prvním pololetí 2019/20

Vedení programu: Káťa

 

STŘEDA 16.15 - 18.00

Témata

 

28.8.

Prázdninové zážitky; Poznáváme naše jména

 

4.9. a 11.9.

Naše květiny a bylinky

 

18.9. a 25.9.

Polní plodiny

 

2.10. a 9.10.

Zahradní plody a plody volné přírody

 

30.10., 6.11., 13.11.

Barvy a tvary podzimu a nejen to

 

27.11., 4.12., 11.12. a 18.12

Příroda, zvířata a lidé v zimě

7.12. - vánoční besídka

8.1., 15.1., 22.1. a 29.1. 2020

Lidské tělo

 

   

 


Školní rok 2018/19