Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Skupina rodičů s dětmi
RÁKOSNÍČEK

 

Nabídka pro malé děti (do 5 let)  

Tuto skupinu navštěvují děti společně se svými rodiči. Po společném zahájení a písničce na přivítanou je pro děti od 18 měsíců do 5 let nabízen program podporující jazykovou výchovu a vývoj – zpěv, říkanky, básničky, pohádky a příběhy, to vše spojené s pohybovými hrami, tancem, tvořením a aktuálními tématy (např. roční období, svátky, zvyky a obyčeje, příroda).

Nejmenší děti (do 18 měsíců) jsou během tohoto programu také přítomny, ještě se ale neúčastní aktivně.

Pro rodiče představují tato setkání mj. možnost popovídat si s jinými Čechy a vyměnit si zkušenosti.

 

Setkání se konají pravidelně:

ve středu od 16:15 do 18 hodin

 

Během školních prázdnin ve Svobodném státě Sasko a o svátcích se setkání nekonají.

 

Místo konání: Pat´s Colour Box, Händelallee 23, 01309 Dresden/Drážďany

Kontaktní osoba: 

(rakosnicek[at]scholaludus.org)

Dana Havlíková