Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

„Vícejazyčnost jako šance“

Informační a diskuzní večery na téma vícejazyčnost

 

V současné Evropě si náš život nedokážeme představit bez jazykové různorodosti, která je propojováním starého kontinentu stále větší. Řeč je důležitým prostředkem k porozumění, a zcela samozřejmě používá denně mnoho lidí více jazyků. V současné době, která je stále více ovlivňována globalizací, národní a mezinárodní migrací obyvatelstva a rozrůstáním Evropské unie, se v naší společnosti stává vícejazyčnost samozřejmostí, často dokonce nutností. Právě v Sasku, které je k tomu předurčeno svou zeměpisnou polohou v trojmezí a společnou minulostí se sousedními státy Českem a Polskem, žije stále více lidí, jejichž mateřským jazykem není jen němčina. Jejich vícejazyčnost představuje velký potenciál, který by měl být využit nejen osobně, ale i společensky a v neposlední řadě také hospodářsky, aby došlo v rámci rozšiřování EU na východ k naplnění nových možností propojování sousedních států a života. Na druhé straně naráží rozvoj vícejazyčnosti v běžném životě často na hranice a překážky. Tématizovat tyto problémy, hledat řešení výměnou zkušeností vzájemně a s odborníky a zvýšit společenské přijetí a respekt vícejazyčnosti v EU a zvláště v našem regionu jsou cíle, kterým tento projekt slouží.

Tato úspěšná řada informačních a diskuzních večerů na téma vícejazyčnost běží už od jara roku 2005. Pravidelně je nabízeno speciální téma a pozváni odpovídající odborníci a lektoři.

 


Vícejazyčnost jako šance

 vícejazyčnost

Dne 2. listopadu 2017 proběhla přednáška „Vícejazyčnost jako šance“ Šárky Atzenbeck, M.A.

Kdo se s tím osobně nesetkal, může být překvapen. Vícejazyčnost není automatická. České děti vyrůstající v zahraničí by měly o mateřský jazyk pečovat, jinak hrozí, že jej zapomenou, respektive se jej dobře nenaučí. Své o tom vědí i v česko-německém pohraničí, kde se lidé setkávají s dvojjazyčností poměrně často. Vysoká účast na večerní přednášce o bilingvní výchově dětí tedy nebyla překvapením, stejně tak jako následná živá diskuse. Zásadní otázkou zůstalo, kdy bude další, navazující setkání.