Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Porozumění kulinářsky

„Tam, kde žije mnoho cizinců, se rozšiřuje duševní obzor domácích obyvatel a člověk se přiklání více k tomu, také se od zahraničí učit…“ (Viktor Böhmert, 1892)

Jak žijí spoluobčanky a spoluobčané, kteří mají své kořeny v jiných zemích? Jak tráví svůj všední den? Jak slaví své svátky? Jaká přesvědčení jsou pro ně důležitá? V co věří? Tato řada akcí nabízí příležitost setkat se v uvolněné atmosféře: Společně vařit (sváteční kuchyně), vzájemně si naslouchat, od sebe se učit.