Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

Srdečně Vás vítáme na stránkách

 

Česko-německého vzdělávacího spolku

Schola ludus 

 

Česko-německý vzdělávací spolek Schola ludus je nezávislý neziskový spolek. K jeho hlavním cílům patří podpora dvoj- a vícejazyčnosti u dětí s českými kořeny, stejně jako aktivity v oblasti vzdělávání a kultury. Činnost spolku má být přínosem ke vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci.