Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

Srdečně Vás vítáme na stránkách

 

Česko-německého vzdělávacího spolku

Schola ludus 

Česko-německý vzdělávací spolek Schola ludus je nezávislý neziskový spolek, který byl založen v roce 2005. Název Schola ludus (Škola hrou) je inspirován J.A. Komenským a má symbolizovat cíle spolku – vzdělávání formou hry v každém věku a v každé sféře lidské činnosti.

K jeho hlavním cílům patří podpora dvoj- a vícejazyčnosti u dětí s českými kořeny, stejně jako aktivity v oblasti vzdělávání a kultury. Činnost spolku má být přínosem ke vzájemnému porozumění mezi Čechy a Němci.

 

Podpora dvoj- a vícejazyčnosti a vzdělávání

Hlavním úkolem spolku je podporovat první a druhou mateřskou řeč resp. dvě rovnoprávné mateřské řeči tak, aby byla úroveň jazykové kompetence v obou řečech srovnatelná. V německy hovořícím prostředí, s německy mluvícími vzdělávacími a sociálními institucemi, to znamená napomáhat českému jazykovému vývoji zvlášť intenzivně. K tomu slouží pravidelná setkání dětí různého věku s nabídkami odpovídajícími jednotlivým věkovým skupinám. Pro předškolní a školní děti nabízíme pravidelně vyučování v češtině, kde jsou dětem zprostředkovávány vedle spisovného jazyka také věcné znalosti a vědomosti z oblasti zeměpisu a dějepisu.

 

Zprostředkování české kultury

Jeden z úkolů spolku představuje prezentace české kultury a historie široké německé veřejnosti jako příspěvek ke vzdělávání a porozumění mezi Čechy a Němci.

Ve středu naší práce stojí celoživotní vzdělávání a výměna mezi lidmi, doprovázená vzájemnou zvědavostí a připraveností rozšířit si vlastní obzor a přispět tak k odbourávání předsudků. Spolek chápe sám sebe také jako místo setkávání nejen pro Čechy žijící v Drážďanech a v celém Sasku, ale i pro širokou německou a mezinárodní veřejnost, která by se chtěla o České republice dozvědět víc.