Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Nabídka doprovodných a doplňkových akcí a aktivit Českých škol:

 

Pravidelné akce ve spolkové knihovně

 

Noc s Andersenem – noc plná čtení, předčítání, her a vyprávění.

V pátek 24. března a v sobotu 25. března se koná drážďanská „Noc s Andersenem“ 2017. Jedná se o každoroční akci, která je u všech dětí velice oblíbená.

 

 

 

 

 

Letní tábor v České republice

Česká škola bez hranic, o.s. pořádá letní tábor v České republice.

Táborový program je především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity mají vždy jednu dějovou linku, , jež byla například v loňském roce soustředěna na Cestu do pravěku.

Prázdninový týden s češtinou v češtině vede vyučující Slovanského gymnázia v Olomouci Jarmila Ketmanová.

Od roku 2010 se táboří v ekologickém středisku města Olomouc - Sluňákov, Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou. Tábor je určen pro děti od 6 let. 

Bližší informace k letošnímu táboru a přihlášku najdete ZDE.Prohlídky drážďanských muzeí v češtině.

Zeměpisná blízkost České republiky nám umožňuje tematické výlety, návštěvy muzeí a divadel. Děti mohou pravidelně navštěvovat vlast svých rodičů a při tom se seznámit s Českou republikou jako naprosto přirozeným a pro jejich život důležitým prostředím.

 

Heuropa!

 

Česká škola bez hranic a Schola ludus spolupracují na mezinárodním projektu heuropa!, který se zaměřuje na bilingvní děti a mládež, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.

S heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují (druhý) mateřský jazyk hravým způsobem. K tomuto účelu nabízí platforma heuropa! na internetu učební materiály  pro tři  věkové skupiny od 3 do 13 let. Interaktivní jazykové hry, četné ilustrace, příběhy plné fantazie a autentické komunikační situace povzbuzují děti, aby mluvily a převyprávěly, co vidí a slyší.

Heuropa! je založená na metodě hry, je plná fantazie a obejde se bez násilí. Pomůže osvojit si jazyk  v raném věku zábavnou formou a bez stresu, a to pro všechny zúčastněné. Rodičům a učitelům navíc nabízí Heuropa! zajímavé tipy pro učení, nápady pro práci ve skupinách a ve škole a dále pracovní listy k vytisknutí.

Za heuropou! stojí mezinárodní tým odborníků z výzkumu i praxe a z médií. Projekt je realizován za podpory Evropské unie.

Více informací na http://heuropa.tumblr.com/about