Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

Nabídka doprovodných a doplňkových akcí a aktivit Českých škol

 

Logopedie

Plánujeme rozšíření nabídky logopedie. V případě zájmu pište prosím na email: logopedie@scholaludus.org 

 

Newsletter Českých škol bez hranic

Na Česká škola bez hranic je 3x ročně zveřejňován zpravodaj o dění v Českých školách bez hranic.

  

Noc s Andersenem

V roce 2000 se jedna česká knihovna rozhodla uspořádat pro děti dobrodružnou noc plnou čtení, aby oslavila Mezinárodní den dětské knihy, který má připomínat slavného autora pohádkových knížek Hanse Christiana Andersena. Tato akce se rozrostla a nyní se koná po celé republice v knihovnách, školách nebo družinách, kde na děti čeká napínavý a atraktivní program. Také Schola Ludus pořádá tuto akci v Drážďanech již dlouhá léta a je u dětí velice oblíbená.

Více informací o projektu na www.nocsandersenem.cz.

 

 


 

Letní tábor v České republice

Česká škola bez hranic, o.s. pořádá letní tábor v České republice.

Táborový program je především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity mají vždy jednu dějovou linku. Od roku 2010 se táboří v ekologickém středisku města Olomouc - Sluňákov. Tábor je určen pro děti od 6 let. 

Bližší informace k táboru

 


 

Heuropa!

 

Česká škola bez hranic a Schola ludus spolupracují na mezinárodním projektu Heuropa!, který se zaměřuje na bilingvní děti a mládež, které vyrůstají ve vícejazyčném prostředí.

S heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují (druhý) mateřský jazyk hravým způsobem. K tomuto účelu nabízí platforma heuropa! na internetu učební materiály pro tři věkové skupiny od 3 do 13 let. Interaktivní jazykové hry, četné ilustrace, příběhy plné fantazie a autentické komunikační situace povzbuzují děti, aby mluvily a převyprávěly, co vidí a slyší.

Heuropa! je založená na metodě hry, je plná fantazie a obejde se bez násilí. Pomůže osvojit si jazyk  v raném věku zábavnou formou a bez stresu, a to pro všechny zúčastněné. Rodičům a učitelům navíc nabízí Heuropa! zajímavé tipy pro učení, nápady pro práci ve skupinách a ve škole a dále pracovní listy k vytisknutí.

Za heuropou! stojí mezinárodní tým odborníků z výzkumu i praxe a z médií. Projekt je realizován za podpory Evropské unie.

 

X