Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

Archiv akcí:

 

Vánoční besídka

 

Po poslední sobotní škole roku 2016 jsme se opět sešli na vánoční besídce. Každá skupinka a každá třída si nastudovala krátký program, který předvedla rodičům. Je udivující, co všechno jsou naše děti vedle vyučování v normální německé a vyučování v české škole schopny se naučit. Všechna představení byla moc hezká. Děkujeme všem účastníkům a paním učitelkám mockrát děkujeme! Tradičně jsme si se skupinkou „Rákosníček“ zazpívali české vánoční koledy.

 

        

 

 

 


 

 Mikuláš

 

7.12.2016 se konala naše každoroční mikulášská besídka. Mikuláš se společně s čertem a andělem přišel podívat do všech tříd a následně i na předškoláky a naše nejmenší ve skupině "Rákosníček".  Všechny děti byly dobře připravené a zazpívaly Mikuláši hezké písničky. Mikuláš je za jejich snažení odměnil malým dárečkem. 

 

Mikulas

 


 


Detektivní výtvarná dílna s komisařem Vrťapkou

Dne 9.11.2016 se již po druhé koná výtvarná dílna se spisovatelem a ilustrátorem Petrem Morkesem. Bližší informace naleznete na plakátě dole:

 

 

 


 

 

Spolkový víkend od 9. do 11.9.2016

 

Minulý víkend se sešli členové spolku na každoročním „spolkovém víkendu“, tentokrát na Šámalově chatě v Jizerských horách. Měli jsme výborné počasí, a tak jsme ho řádně využili. Po oba dny jsme celý den pobíhali po lese, sbírali houby a borůvky a koupali se v Bedřichovské nádrži. V sobotu večer byl na plánu táborák a opékání buřtů. Před jídlem si větší děti ještě zahrály bojovku, která se jim tak líbila, že si ji hned třikrát zopakovaly.

Poté, co se všichni dostatečně posilnili, následovala stezka odvahy. Velké děti se na ni vydaly ve dvojicích, menší s rodiči. Svíčkami osvětlená cesta vypadala zpočátku hodně strašidelně, ale kdo to zvládl až do konce, mohl si vyzvednout malou odměnu. Přes všechen strach ze tmy a „strašidel“ schovaných v křoví se všem stezka odvahy moc líbila a chtějí, aby se příště konala znovu. Večer jsme ukončili zpěvem starých českých táborových písniček.

 

skrz les         


 


 

Noc s Andersenem 2016

8.4. 2016 se konala každoroční Noc s Andersenem. Dole naleznete zážitky zúčastněných dětí (po kliknutí se otevře v novém okně):

 

                    

                

 

 

 Noc s Andersenem

Již pošesté bude náš spolek dne 8.4.2016 pořádat čtenářskou "Noc s Andersenem". Tato akce je u našich dětí velice oblíbená a momentálně jsou již všechna volná místa obsazena. Bližší informace naleznete na www.nocsandersenem.cz


 

Karneval

I tento rok jsme společně oslavili karneval. I když tentokrát kvůli prázdninám trochu opožděně. Všichni jsme si to ale, stejně jako každý rok, výborně užili.


Školní děti si v sobotní škole vyráběly masopustní masky samy:

 


 

 

3. newsletter ČŠBH

 Vychází druhý newsletter, na jehož vytvoření se podílely téměř všechny České školy bez hranic. 

Zde si ho můžete přečíst!

 

 

Mikuláš

Včera nás navštívil Mikuláš s čertem a andílkem!
Jednotlivé třídy/skupinky si pro Mikuláše připravily básničku nebo písničku. Přednes se Mikuláši líbil natolik, že každého odměnil malým balíčkem. A dobré zprávy: Čert letos nikoho neodnesl - všechny děti byly hodné (... i když Leo měl namále.).

 

Tady krátké video

 

Fotky z nadílky v sekci pro členy, další videa u Martiny M.


 

2. newsletter ČŠBH

 Vychází druhý newsletter, na jehož vytvoření se podílely téměř všechny České školy bez hranic. 

Zde si ho můžete přečíst!
 

 Spolkový víkend

 

O prvním zářijovém víkendu se již po osmé konal společný spolkový víkend. Tentokrát jsme se vypravili do nedalekého Českého Švýcarska. V sobotu jsme se po snídani vydali na túru do Divoké soutěsky. Vzhledem k tomu, že turistická cesta v Divoké soutěsce vede částečně vodou, museli jsme se nechat převézt lodičkou.

 

 

Po obědě jsme se si prošli interaktivní naučnou stezku, kde jsme se se dozvěděli spoustu věcí o lese, různých rostlinách a lesních zvířatech. Na téměř každém stanovišti jsme si mohli něco vyzkoušet či porovnat – např. jak těžký je zajíc nebo jelen, jak široké je rozpětí křídel orla atd. Nejen děti byly touto nabídkou nadšeny.

    

 

       

 

 

 


 

1. newsletter ČŠBH

 

Vychází historicky první newsletter, na jehož vytvoření se podílely téměř všechny České školy bez hranic. 
Zde si ho můžete přečíst!

 

 


 

Pozdrav generálního konzula České republiky v Drážďanech PhDr. Jiřího Kuděly, Ph.D. u příležitosti 10. výročí založení spolku Schola ludus.

 

"Milí přátelé!

 

Mám rád houževnaté a přímé lidi.

Takové, kteří umějí jít za svým cílem, překonávat překážky, ale nejsou přitom bezohlední, protože jim nejde o sebe, ale především o něco jiného, či někoho jiného.

 

Mám intenzivní pocit, že takto funguje už deset let Schola ludus a její dobrovolní pracovníci a pomocníci. Jejich cíle nejsou ledajaké – pomáhat dětem, aby měly nejenom jeden,

ale hned dva skutečně mateřské jazyky a zprostředkovávat co nejtěsnější vztahy mezi českou, slovenskou a německou kulturou.

 

To není jednoduché - malé jazyky a naše kultury - ve stýkání s jedním z největších jazyků a navíc s ohromnou kulturní tradicí německou. 

Už to samo o sobě vyžaduje velkou vůli a odhodlání. Je k tomu také potřeba přirozený optimismus a víra, že vzdělání i život jsou hrou. A Schola ludus ji hraje dobře už deset let.

Dělá to především v zájmu svých malých svěřenců a jejich rodin, ale také tím mimovolně, ale velmi účelně pomáhá zájmům českého státu v zahraničí.

Protože republika potřebuje, aby si její občané uchovávali svůj jazyk, nezapomínali na to, odkud pocházejí sami nebo jejich předkové,

a kdekoliv ve světě se nacházejí, mohli být oním pověstným můstkem, který spojuje naši vlast s jejich novými domovy. 

 

Děkuji proto spolku Schola ludus ze srdce za vše, co zatím vykonal, přeji mu jen úspěchy a hlavně mnoho dobrých hráčů i v budoucnosti! 

 

Upřímně

 

Jiří Kuděla"

 

 


karneval

 

Ve středu 25.02.2015 jsme slavili karneval. Děti a rodiče přišli v převlečení a tancovali, bavili se při tanci a hrách zručnosti, při kterých se dala vyhrát nejedna sladkost. 


 


 

Noc s Andersenem

 

V pátek 27.3. se opět konala oblíbená Noc s Andersenem.

Klikněte na obrázek pro více informací.

 

 

 


Návštěva kašpárka Pimprlete

 

7.2.2015 nás navštívíl na své putovní cestě kašpárek Pimprle. 

Jak se mu un nás líbilo si můžete přečíst ZDE.

 

  

Ve středu 10.12.2014 navštívili skupinky České školy bez hranic Mikuláš s andělem a čertem. 


 

Ve středu 5.11.2014 přijel spisovatel a ilustrátor Petr Morkes, s jehož knihami jsme se seznámili při letošní Noci s Andersenem, za námi do Drážďan. Na workshop se přihlásilo více než 20 dětí.

 

 "V jedné knihovně se stal zločin – ztratil se cenný svitek. Knihovnice Cecílie okamžitě zavolala známého komisaře Vrťapku a poprosila ho o pomoc..."

 

 

Společně s Vrťapkou se děti pokoušely případ vyřešit, najít pachatele a s ním i zmizelý svitek. Děti musely rozluštit několik záludných úkolů, přijít na správná řešení hádanek a sloučit jednotlivé části příběhu. Ale jen ten, kdo pořádně poslouchal při zadávání úkolů, mohl nakonec najít správného pachatele a skrýš, kde schoval lup.

 

Následně měli všichni možnost naučit se, jak se kreslí komisař Vrťapka, a většina to podle návodu dokázala téměř tak dobře, jako sám pan ilustrátor. Ze všech obrázků byly vylosovány tři, jejichž autoři byli odměněni cenami.

 

A kdo měl zájem - a snad všichni zájem měli -, mohl si na konci akce koupit tu či onu knihu a nechat si ji od autora podepsat.

 

Soudě podle usmívajících se (nejen) dětí, se akce vydařila a všem se moc líbila! Mnoho díků panu Morkesovi, jeho asistentce a samozřejmě také organizátorům.

 

(Info pro členy: Další fotografie naleznete v sekci pro členy.)

 

(MM)

 

Metin byl z Vrťapky nadšen a namaloval nám obrázek: 

 

 

 

 

 


 

 

5.11.2014: Detektivní čtenářská a výtvarná dílna

 

(K zvětšení klikněte na obrázek)

 

Noc s Andersenem, 4.-5.4. 2014


Letos počtvrté jsme 4.-5. dubna připravili pro děti Noc s Andersenem, tentokrát s komisařem Vrťapkou, oblíbeným psím detektivem, který byl patronem letošního ročníku.  Na účastníky čekal v pátek večer bohatý program na pěti různých stanovištích a hledání pokladu.

Ještě před zahájením programu jsme popřáli oslavenci Leovi k 6. narozeninám. Ke gratulantům patřil i náš host, generální konzulka České republiky, paní doc. Krejčíková. V jejím podání pak zazněla „Perníková chaloupka“ od Františka Hrubína.

Po skončení programu děti ve škole společně přenocovaly a celá akce skončila snídaní v sobotu ráno.

Srdečně děkujeme všem organizátorům, pomocníkům a účastníkům. I letošní Noc s Andersenem měla velký úspěch, děti byly nadšené.

Už teď se těšíme na další Noc s Andersenem, která se bude konat 27. března 2015.

 

A tady si můžete přečíst dojmy některých účastníků:

 

Mně se líbilo a nelíbilo

Mně se líbilo, že všichni byli tak milí. Zlepšit by se mělo, že by všechny děti neměly jít najednou jíst. To je pak pořád tak plno. Ale jinak bylo všechno hezký.

Max (8 let)

 

Noc s Andersenem se Franzisce líbila, bylo to zajímavé téma. Některé části byly podle Franzi sice trochu těžší, ale jinak super. Měly jste to moc hezky připravené. Děti jsou strašně šikovné a hodné.. Večer to bylo také fajn. Ty dvě paní,  co tam přespávaly s námi byly suprové. Pěkně jsme si popovídaly. Už se těšíme na příští Noc s Andersenem.

Franziska (7 let)+maminka

 

Děkujeme za příjemně strávený večer. Moc se nám líbila všechna stanoviště. Tematicky nás zaujala kniha natolik, že si ji hodláme vypůjčit z knihovny a také jsme museli pořídit hned celou sadu lup, se kterými si nejen v přírodě hrajeme na detektivy. Tedy... záhady pozor na nás, objevy jsou naše hobby ;)

Metin (4 roky)+maminka

 

Tenhleten rok bylo na Noci s Andersenem téma „Detektiv Vrťapka“. Měli jsme 5 stanovišť. U každého stanoviště jsme dostali dva lístečky. Nakonec jsme ty lístečky museli vyžehlit. Bylo tam tajným písmem něco napsáno. Dole v přízemí jsme pak našli poklad. Noc s Andersenem se mi moc líbila.

Elena (9 let)

 


 

KARNEVAL

 

Ve středu, 5.3. 2014, se jako již každoročně konal

„Rákosníčkový“ karneval. Sešly se samé krásné masky, dokonce i maminky a tatínkové byli převlečení.

 

 

Na programu bylo nejprve zpívání.

 

Následovalo krásné divadýlko o Červené Karkulce, hrané Františkou.

Dětem se představení moc líbilo, seděly jak přibité a ani nedutaly.

 

Po představení jsme si ještě zahráli hru „Vláček“:

Vláček

Houká vláček hú, hú, hú,

podívejte, už jsem tu.

Jenom chvilku budu stát,

honem, „masko“, nasedat!

 

Po tom, co všechny masky nastoupily, vyrazil vláček směr občerstvení, o které se postarali někteří rodiče. Tímto jim, a také organizátorům, moc děkujeme za krásné odpoledne!

 

 

A aby to školákům nebylo úplně líto,

navštívila je Petra H. s malováním na obličej.

 

 

 

 

 

 

xxxxx


Výlet do knihovny v Ústí nad Labem (12. září 2013)

 

Ve čtvrtek, 12. září 2013 jsme se po dlouhé letní pauze opět vydali do Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.


Hned po příjezdu na nás čekala tajemná atmosféra hlubokého lesa. Zvědaví posluchači se hned usadili a tiše naslouchali známému, ale velmi umělecky doprovázenému vyprávění o Červené Karkulce. .

 
Nikdo ani nedutal, když se objevil zlý vlk, který dobrotivému děvčátku lstivě přikázal, aby babičce natrhala trochu lesního ovoce a on sám se pak v klidu mohl proměnit v nemohoucí stařenu.

Děti doslova hltaly každé slovo knihovnice Alexandry Žákové, která nejen pohádku, ale i napínavou atmosféru ukončila zpěvem dětských písniček s doprovodem na kytaru.

 

 

Na konec odpoledne se ze všech malých posluchačů stali švadlenky a ševci, když měli navrhnout červené šaty pro statečnou malou dívenku z předešlého vyprávění.

 

 

X


 

Náš spolkový víkend 2013

 

O posledním srpnovém víkendu se uskutečnil společný výlet rodičů a dětí spolku Schola ludus do Děčína. Sešli jsme se v pátek 30.8. v podvečer  tradičně v hotelu Formule v Děčíně- Nebočady který poskytuje příjemné a dobrodružné zázemí jak pro nás rodiče tak pro naše ratolesti. Páteční večer jsme strávili odpočinkově na terase při večeři a popovídání si, děti si vesele hrály a prozkoumávaly okolí, nejprve za denního světla, později s baterkami trénovaly svoji odvahu na následující večer, kdy byla v plánu stezka odvahy.

V sobotu jsme podnikli výlet do nedalekého Chlumce, kde probíhaly velkolepé oslavy 200-letého výročí Napoleonské bitvy. Samotná inscenace bitvy byla plánována na pozdní odpoledne a tak jsme měli spostu času společně se účastnit doprovodných akcí pro malé i velké, které Chlumec a přilehlé okolí nabízely.  Kromě tradičního trhu, kde bylo možné shlédnout řemeslné práce, zastřílet si z luku, poslechnout si živou hudbu či výborně se občerstvit, byly na četných místech atrakce pro nejmenší v podobě skákacích hradů, trampolín, kolotoče a jiného. Pro nás bylo určitě nejzajímavější pátrat po stanovištích, kde děti plnily různé úkoly a sbíraly razítka, za která byly potom u posledního stánku odměněny omalovánkami a vystřihovánkami s historickou vojenskou tématikou. Po krátkém rozchodu, který rodiny vyplnily podle svých představ, jsme se společně vydali k místu rekonstrukce bitvy. Vzhledem k tomu, že stejný úmysl mělo dalších 20 tisíc lidí, z opravdové bitvy jsme slyšeli především výstřely z kanónů a viděli jen jednotlivé útvary bojovníků v historických kostýmech v rámci přípravy na bitvu. Ale i tak, nikdo nebyl zklamán, protože výlet se vydařil, sluníčko svítilo a nachozené kilometry určitě stály za to.  Po návratu do hotelu jsme zakončili den vydatnou večeří a stezkou odvahy, při které jsme si pěkně posvítili na opodál se pasoucí kravičky.

V neděli jsme se vypravili do Tiských stěn. V přírodě nám bylo báječně, děti si užívaly volnosti, hrály na schovávanou, sbíraly borůvky a ostružiny a našel se i jeden veliký hřib. Na závěr našeho nedělního putování a vlastně celého společného víkendu jsme si dopřáli pozdní oběd v Turistické chatě a poté jsme se příjemně znaveni rozjeli do svých domovů.

(E.C.)


Letní tábor v České republice

Česká škola bez hranic, o.s. pořádla 28.7.2013 - 4.8.2013 letní tábor v České republice.

Táborový program je především zaměřen na rozvoj češtiny ve spojení s výtvarnými a hudebními činnostmi a výlety do blízkého okolí. Táborové aktivity mají vždy jednu dějovou linku. Letošní téma bylo "Rychlé šípy".

Prázdninový týden s češtinou v češtině vede vyučující Slovanského gymnázia v Olomouci Jarmila Ketmanová.

Od roku 2010 se táboří v ekologickém středisku města Olomouc - Sluňákov, Skrbeňská 669/70, 783 35 Horka nad Moravou. Tábor je určen pro děti od 6 let.

 

 

 

 


 

 

kouzelná Letní slavnost

29.06.2013 od 14.30 hod

 
Pat´s Colour Box, Händelallee 23, Dresden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Návštěva Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem

 

(13.06.2013)
Z Drážďan jsme vyrazili, tak jako pokaždé, když chceme jet do Čech, jihovýchodním směrem po dálnici A17, nebo-li D8. Ale již za humny nás přepadl velmi silný vítr....

 

Do knihovny jsme ale dorazili. Děti už moc dobře vědí, kudy do dětského oddělení, a tak se utíkaly schovat před tím strašným větrem. To jsme ale netušili, co si pro nás knihovnice, paní Žáková a Derkačová, vymyslely.... Povídaly nám o myšákovi, který vyplul na své plachetnici severozápadním směrem, ale silný vítr západní jej hnal na jihovýchod, až přistál na opuštěném ostrově. Vše ale dobře dopadlo, s větrem severákem se domluvil a s jeho pomocí nakonec na ostrově přistál také domeček, stromeček a paní myšáková, do které se myšák cestovatel pravděpodobně zamiloval...

 

Čtení z knihy: Sedm pohádek pro malé myšky od Arnolda Lobela

 

                                                                                                                                 (ps)

 


 

Noc s Andersenem v Drážďanech 2013

                                                                                                                    

V pátek 19. dubna 2013 v 18 hodin zahájili zájemci z řad českých a slovenských dětí žijících v Sasku již 3. ročník Noci s Andersenem – oblíbené akce, které se účastní všechny členské pobočky České školy bez hranic. Hravou formou se tak v Pat’s Color Box mohlo 22 chlapců a děvčat během nabitých dvou a půl hodin seznámit s pěti novými knížkami a přitom si i výborně pohrát. Pojítkem jednotlivých stanic tohoto ročníku byla Helena Zmatlíková, známá česká kreslířka a ilustrátorka všech představených knih. U prvního stanoviště se děti od Šárky A. dozvědely o Pinocchiových dobrodružstvích (kniha od Carla Collodiho) – při této příležitosti si děti povídaly o tom, co všechno umí lidský nos a zkoušely naslepo rozpoznat vůni mýdla, skořice či kokosu. Domů si odnášely vystřihovánku pohyblivé Pinocchiovy loutky. Další knihou byl soubor pohádek bratří Grimmů, kterou dětem představila Pavla B. Povídání o jednotlivých pohádkách završil vědomostní pohádkový kviz a čtení na přání, tentokrát O neposlušných kůzlátkách. Třetí knihou, se kterou se děti ten večer seznámily, byl titul Z deníku kocoura Modroočka autora Josefa Koláře. Paní učitelka Barbora N. si připravila kromě povídání o kocourech také jednu pohybovou aktivitu, při které děti soutěžily o to, kdo se rybí kostí strefí co nejblíže ke kocourkovi (vše papírové!). Na závěr si děti mohly z keramické plastelíny vykrojit kočičky, které si po vytvrdnutí mohly doma libovolně pomalovat. Martina B. představila dětem na dalším stanovišti příběhy dvou myšek Anči a Pepíka z knížky Lucie Lomové, která je psaná formou komiksu. Obrázky seřazené po sobě, které vyprávějí příběh s minimálním množstvím písmenek – tak vypadaly také knížky, které jednotlivé skupiny dětí vlastnoručně vyráběly na tomto stanovišti. Pátou knihu - a byl to poprvé v historii konání Noci s Andersenem v Drážďanech príběh autora, který dal této akci jméno - představila dětem Lucia C. Jednalo se o pohádku Hanse Christiana Andersena O ošklivém káčátku, kterou Lucia vyprávěla ve slovenštině (a které i většina česky mluvících dětí překvapivě dobře rozumněla!). V doplňujícím programu si děti mohly vystřihnout své vlastní káčátko a na poskládaných papírových lodičkách podniknout kachní regatu. Ve 21:30 hod. byla rozdělena ocenění obzvlášť šikovným posluchačům, načež se hladové ale šťastné děti radostně vrhly na vzorky kuchařského umění Františky N. Poté, co si část rodičů odvedla své nadšené ratolesti na noc domů, začala se ke spánku chystat i zbývající skupina 17 dětí, které v Pat’s Color Box ještě s pěti dospělými přespávaly. I přes doznívající dojmy z vydařeného večera všechny děti během hodiny usnuly a i zbytek noci proběhl bez dramatických zlomů. Druhý den ráno se po vydatné snídani rodiče i děti rozjeli domů pokračovat ve víkendu, který tak krásně začal. Budeme se těšit na 4. ročník – díky, pane Andersene!

 

(aj)

A zde jsou ohlasy účastníků:

 

Na Noci se mi moc líbilo, je fakt hustá! Mohl jsem být celý večer s mým kamarádem Kubíčkem a mojí kamarádkou Connie a nemusel hned do postele. Dokonce i můj malý bráška Erik mohl zůstat. Ten tam měl holku, co ji má tak rád, Klárku. Hezké čtení bylo v kuchyni, protože jsme dělali lodičky. Zato ta marmeláda! To bylo hrozné, doma ji nejíme a já nemohl rozeznat, která to je....

Patrik, 5 let

 

 

Noc s Andersenem byla dobrá, moc se mi líbila. Nejvíc stanoviště s kočkami. Líbil se mi příběh o Pinocchiovi , jak šel k tatínkovi a mluvili starodávně. Byl jsem rád, že tam byly další děti, hlavně Simon. Taky se mi líbilo stanoviště od Lucie, kde jsme dostali hodně nálepek-pirátů, písmenek. Přístě bych chtěl přespávat, když jsem viděl, jak to bylo pohodlné.

Max, 7 let

 


 

 

Červený den

 

V sobotu 13.04. se nám splnil velký sen,
ve školičce jsme slavili náš první červený den.

Abychom ladili od hlavy až k patě,
vzali jsme si na sebe červené boty, ponožky, ba dokonce i gatě.

Celý den jsme zkoušeli, co to vlastně znamená,
když se řekne červený nebo červená.

Tak na příklad:
…, že jablíčko, malina, třešeň nebo jahoda,
moc sladce chutná a není to náhoda.


…, že oheň pěkně zasyčí,

když přijedou hasiči.

 

…, že to není žádný fór,

když zčervená semafor.

…, že krev je vlastně cenná šťáva,
která lidem život dává.

…, že srdíčko, které buší,

znamená život, lásku a veselou duši.

Program byl bohatý pro holky i kloučky,
z papíru jsme vyráběli červené kytičky i broučky.

Ač by se vám to snad ani věřit nechtělo,
bylo nám spolu krásně červeně a bylo opravdu veselo!!!

 


 

 

Návštěva knihovny v Ústí nad Labem

7. března 2013 (to byl čtvrtek) jsme jeli do knihovny v Ústí nad Labem. Byla tam akce s Lucií Seifertovou, která nám vyprávěla o tom, jak vznikají její knihy. Přinesla mnoho knížek, které napsala a ilustrovala, například:

 

- Dějiny udatného českého národa

- Pražský hrad a jeho tajemství

- Český ráj a jeho tajemství

- Golem

- Hrady a zámky království českého

 

Moc hezké bylo, že jsme se mohli na knihy podívat, a když se nám líbily, koupit si je. A my jsme jich koupili několik. Vyráběli jsme prostorové obrázky, které jsme si mohli nechat od Lucie Seifertové podepsat. Podepisovala i knížky. Bylo to hezké odpoledne. Atmosféra i program byly skvělé. Do knihovny v Ústí nad Labem zase přijedeme, protože je to tam vždycky fajn.

 

(ca)


 

 

Návštěva knihovny v Ústí nad Labem

 

 

 

Ve čtvrtek 17. ledna 2013 se konala další z pravidelných návštěv dětského oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Ty jsou součástí nabídky ČŠBH Drážďany a těší se u dětí i dospělých velké oblibě.

V ráji knížek nás uvítaly „naše“ paní knihovnice. Byly jako vždy velice milé, ochotné a vstřícné – a měly připravený bohatý program.

Po společném hudebním úvodu, kdy jsme si za doprovodu kytary zazpívali všem dobře známé písničky, přišlo na řadu představení kouzelné knihy Pavla Šruta „Pohádky brášky Králíka“ s ilustracemi Jindry Čapka. Paní knihovnice nás vtáhla do děje zdramatizovaného příběhu o námluvách brášky Králíka a pana Tygra u slečny Zebry. Celé představení bylo doplněno vlastnoručně vyrobenými rekvizitami.  V další části naší návštěvy děti vyráběly prostírání, na kterém si později pochutnaly na malé svačince. Poté si mohly číst a prohlížet knihy dle vlastního výběru – a dokonce si je vypůjčit. V ústecké knihovně je opravdu z čeho vybírat!

Kolem šesté hodiny večer jsme se po dlouhém přemlouvání a přesvědčování vydali na cestu domů. Děti si odnášely vypůjčené knihy. Všichni se opět shodli: Odpoledne bylo super a už teď se těšíme na další návštěvu knihovny, jejímuž týmu tímto ještě jednou srdečně děkujeme!

 

Naplánovány jsou již další dva termíny:

7.3.2013 – odpoledne s Lucií Seifertovou

21.3.2013 – odpoledne pro ČŠBH Drážďany

 

                                                                                                                                                                 (ša)

 


 

 

Vánoční besídka spolku Schola ludus

 

Letos o třetí adventní neděli se v prostorách „Studentské evangelické obce“  konala, jako každý rok, vánoční besídka pro rodiče a děti spolku Schola ludus.

I přes začínající oblevu vytvářely zasněžené Drážďany dojemný rám pro tuto oslavu, která byla zahájena kolem 14. hodiny divadelním představením školáků. Poté byla příležitost pro příjemné klábosení u šálku čaje nebo kávy. Jako vždy při oslavách našeho spolku byla slyšet nadšená změť české a německé konverzace. Tímto si tato skupina Čechů z Drážďan vzala za úkol nejenom zachovat si svou českou identitu, ale stejně tak postavit most k jejím německým sousedům.

Posíleni vlastnoručně upečenými vánočkami a vánočním cukrovím se všichni účastníci sešli ke zpěvu vánočních koled. Nejmenší členové skupiny „Rákosníček“ zpívali s velkým potěšením vánoční koledy  - samozřejmě české – které měli už dávno nacvičené. O správný tón se jako doprovod postaraly dvě kytary. Celá tato podívaná byla dokonce natáčena a nahrávka bude v rámci projektu „Česko zpívá koledy“ k nalezení na internetu.

Pro většinu dětí bylo vrcholem večera loutkové „Divadlo Na cestě“ z Liberce, které podmanivě a vtipně vyprávělo biblickou vánoční povídku. S otevřenými pusinkami a bez jediného hlásku, tiše jako myšky, sledovaly děti příběh o Marii a Josefu při hledání střechy nad hlavou, o krutém králi Herodovi a na konec také o třech králích, které kometa na nebi dovedla ke chlévu s novorozeným Ježíškem. Při tom se do hry neustále zapojoval malý čertík, kterého především ti nejmenší pozorovali s velkým respektem přituleni k rodičům. Po tom, co představení skončilo, se všichni za odměnu směli podívat z blízkosti na loutky, sáhnout si na ně a dokonce se s nimi vyfotografovat.

Tato velmi vydařená adventní neděle byla završena společnou vánoční večeří. Všude bylo cítit, že toto odpoledne s velkou radostí prožili malí i velcí a nejen čeští, ale i němečtí rodiče, a že se u všech naladila už tak známá vánoční atmosféra.    

 

                                                                                                                                (al)